ÚVODNÍ ČÁST

Pořadatelé zapojeni do ČMP poháru teriéru typu bull plemen v bull sportech ČR:

 • LUCKY BULL TEAM PRAHA
 • TEAM U PITBULLA BEROUN
 • BULL SPORT BLOVICE

V ČMP poháru teriérů typu bull v bull sportech ČR se bodují všechny disciplíny, které podléhají jednotným pravidlům ČMP a které pořádají pořadatelé zapojení do ČMP poháru teriérů typu bull.

Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).

ZPŮSOB BODOVÁNÍ

1. Soutěží se v jednotlivých disciplínách, dle jednotlivých plemenných kategorií, zvlášť psi a feny. Všichni psi/feny musí vykazovat plemenné znaky. Plemennou příslušnost určují pořadatelé jednotlivých akcí.

 • KAT.APBT/AST – psi
 • KAT. APBT/AST – feny
 • KAT. SBT/BT – psi
 • KAT.SBT/BT – feny

Dále dle oficiálních pravidel bull sportů ČR, které podléhají řádu LBT a řádu SBTC CZ klubu.

2. Na každé akci pořadatele zapojeného do ČMP se bodují první tři místa v kategoriích, dle předchozího bodu přiděluje se následující počet bodů:

 • první místo – 30b
 • druhé místo – 20b
 • třetí místo – 15b

Každý, kdo získá Best time ( most ) u disciplíny WPS,WP a TOW na akci zapojené do ČMP, obdrží mimo bodů za pořadí dalších 5 prémiových bodů za toto ocenění.

3. Celkovými vítězi ČMP se stávají nejlepší pes a nejlepší fena ve své kategorii (4 nejlepší jedinci za sezónu). Ocenění však dostává i 2. a 3. nejlepší jedinci ve své kategorii. Celkem bude oceněno 12 jedinců.

4. Dojde-li ke shodě bodů u více psů/fen rozhodují o vítězi následující kritéria.

 

4.1. Kritéria pro určení vítěze v případě shody

1. Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČMP na akcích zapojených organizátorů.Každá účast v případě shody má hodnotu 1 bodu; vítězí pes  (fena), který získá více bodů.

V případě nerozhodne-li kriterium č.1. Bude následovat kriterium :

2. Posouzení jednotlivých psů, kteří jsou ve shodě a jejich pořadí v daných disciplínách i těch kde se psi neumístili na bodovaném pořadít. Tzn. 1 bod bude udělen psovi, který bude mít lepší umístění v posuzované soutěži.

A posledním kriteriem pokud by nerozhodli o vítězi předchozí kriteria č. 1 a 2 . 

Budou posouzeny jednotlivé disciplíny individuálně a to následovně dle bodu 4.2.

4.2. Kritéria dle jednotlivých disciplín

Vyhodnocují se disciplíny, které jsou zastoupeny u všech pořadatelů např.:

 • WP – čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);
 • DP – čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);
 • HJ, WC, LJ  – průměrná výška/délka (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů – vítězí jedinec s menším počtem faulů);
 • MT – čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).

PZN. V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).

všeobecná ustanovení

Soutěž je přístupná psům a fenám, kteří v den soutěže dosáhli minimálního věku 15 měsíců. Pořadatelé soutěže nezodpovídají za škody způsobené psem nebo účastníkem soutěže, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Plnou zodpovědnost za své psi nesou plnoletí handleři, kteří jsou povinni dodržovat fair play chování v průběhu celé soutěže, zejména se netoleruje nesportovní chování, ať už mezi závodníky navzájem, tak především vůči rozhodčím atp.

V průběhu soutěže se dále neakceptují vulgarismy, opilost aj. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem,* případná agresivita psa při přejímce nebo v průběhu soutěže vůči lidem je důvodem k vyloučení psa ze závodu. Do soutěže nepatří háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s pooperačními zákroky. Vodění štěňat a jejich prodej na soutěži je zakázán. 

Do soutěže budou připuštěni pouze jedinci s řádným očkovacím průkazem, který před zahájením předloží pověřené osobě (veterináři). Není akceptované nevhodné chování lidí vůči psům. Pořadatelé mohou na základě těchto důvodů odmítnout přijetí přihlášky do soutěže, popřípadě mohou v průběhu závodů psa / handlera vyloučit.

* Dále se mu uděluje stopka na 12 měsíců od incidentu na všech soutěží ČMP. (majitel má čas psa srovnat a řádně připravit na závodní atmosféru atp. bude-li se jednat např. o útulkové zvíře dává to smysl). Pokud to provede podruhé, po 12 měsíční stopce, tak je vyloučen z ČMP soutěží napořád!

Změna handlera

Mimořádná změna handlera v průběhu soutěže ( týká se tedy hl. PULLINGU ) je možná při vážném zranění psovoda, které může nastat v již započaté soutěži. Aby nedošlo ke zneužití je na rozhodčím, aby individuálně takovýto případ pokud k němu dojde, posoudil. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je však konečné.

Protesty

Každý účastník, protestující proti porušení pravidel, tak musí učinit okamžitě po zjištění porušení pravidel. Protest může být ústní. Protestující tak může učinit do 15 minut po skončení soutěže. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je však konečné.

daniel-žďárský-pohár
LBT logo průhledný

Dále vše dle oficiálně zavedených pravidel

ŘÁD STAF BULL SHOW – LUCKY BULL TEAM

Pravidla naleznete na následujícím odkaze

ŘÁD BULL SPORTŮ KLUBU SBTC CZ

Pravidla naleznete na následujícím odkaze.

Pojď do toho!

PŘIPRAVUJEME tyto ZÁVODY